Kaş ekiminin birden fazla nedeni vardır: bu bölgeye etki eden kimi cilt rahatsızlıkları, yanıklar, travmatik durumlar ve kazalar. Bu sayılan nedenlerden hangisi yüzünden meydana gelmiş olursa olsun, yitirilen kaşların yeniden eski haline döndürülmesi ya da arzu ediliyorsa mevcut kaş yoğunluğunun arttırılması mümkündür. Tüm bu talepleri gerçekleştiren tıbbı prosedürün adı kaş ekimidir.

Kaş ekiminin mantığı ile saç ekimi işleminin mantığı arasında hiçbir farklılık yoktur. Nasıl ki saç ekimi uygulamalarında genetik açıdan dökülmeme özelliği ile karakterize olan ensedeki saç folikülleri transfer ediliyorsa, benzer şekilde bir kaş ekimi uygulaması için de aynı transfer işlemi gerçekleştirilir. Bugün ekim yöntemleri arasında benzersiz bir üstünlüğe sahip olduğu kuşku götürmez olan FUE tekniği sayesinde, ense bölgesinde bulunan köklerin teker teker alınması ve uygulamanın öncesinde ekim bölgesine yine teker teker nakledilmesi amaçlanır.

Kaşlar yüzdeki en estetik alanlardan biri olduğundan, bu bölgede yeni kıl foliküllerinin yerleştirileceği kanalların açılmasında oldukça özenli davranılması gerekir. Hedeflenmesi gereken temel ilke, kaşların doğal bir görünüm arz etmesidir. Transfer edilen köklerin ekilecekleri yeni alandaki kaşlarla aynı açıya ve yöne uygun bir biçimde ekilmesi temel amaçtır. Akılda tutulması gereken şeylerden birisi de şudur ki transfer edilen kökler enseden alınmıştır ve bu yüzden sürekli biçimde uzayacaklardır ve bunların ekim işleminden sonra düzenli biçimde kısaltılmaları gerekir.

Kaşların durumu her ne kadar erkekler için ciddi bir problem sayılsa da, kadınlar bu durumdan çok daha ciddi bir rahatsızlık duyarlar. Bilhassa da günümüzde kalın ve de doğal görünümlü kaşların revaçta olmasıyla, kaşların estetik biçimi hem erkekler hem de kadınlar tarafından çok daha önemsen bir hadise halini almıştır.

Uygulamadan önce hastanın muayenesi yapılır ve bu muayene esnasında kaşların alacağı nihai şeklin tasarlanması işine girişilir. Bu aşama özelinde, belirli özel kalemler sayesinde kaş bölgesinin biçimi kabataslak belirlenir. Bu belirlenime göre yapılan ekim işleminden önce lokal anestezi sayesinde hastanın konforu azami düzeye çıkarılır. Her günkü aktivitelerine dönmekte hiçbir engelle karşılaşmayan hasta, durumundaki değişimi yavaş yavaş fark edecektir.