Sakal Ekimi

Sakal ekimi uygulamalarında yalnızca ense bölgesinden alınan köklerin kullanılması gerekmez, aynı zamanda yoğun sakallı bazı bölgelerden de transfer yapılabilir. Açılan kanalların bu köklerle aynı yönde ve aynı açıyla doldurulması amaçlanır. Bu sayede ekim işleminin akabinde erkeklerin doğal görünümlü bir sakal biçimine kavuşması sağlanacaktır.

Sakal ekimi uygulaması son dönemlerde epey popülerlik kazanmış bir uygulamadır ve çoğu erkeğin sorunlarını kökten çözmektedir. 1 ila 1,5 sene içerisinde erkeklerin doğal görünüme sahip sakallara sahip olmalarının önünde hiçbir engel yoktur. Uygulama esnasında transfer edilip açılan kanallara yerleştirilen kökler bir müddet sonra dökülmekte bunların yerine daha sağlıklı olan sakallar çıkmaktadır.

Bıyık Ekimi

Birtakım travmalardan ya da yaralanmalardan ötürü erkeklerin bıyıklarında seyrelme ya da yok olma durumu ortaya çıkabilmekte, bunun sonucunda estetik görünümün bozulması söz konusu olabilmektedir. Bu gibi olumsuz durumların ortadan kaldırılmasında, erkeklerin ense bölgesinden alınan kılların kullanılması ve bıyık bölgesinde açılan kanallara ekilmesi prosedürü çok iyi sonuçlar vermektedir.

Üstelik bu bölgede herhangi bir sebeple oluşmuş yara izlerinin bu sayede ortadan kaldırılması da olanaklar dâhilindedir. Yeni sakallarınızın eskisinden hiçbir farklı yoktur ve sakalınızı istediğiniz gibi tıraş edebilir yahut uzatabilirsiniz.

Uygulama yapılması planlanan bıyık bölgesinde ne kadarlık bir alanın seyrelmiş olduğuna bağlı olarak ekilecek olan kıl kökü sayısının değişeceğini söylemek mümkündür. Genelde erkekler saç ekimi işlemlerine aşinadırlar, ancak bıyık ekimi işlemleri henüz saç ekimi kadar revaçta değildir. Yine de bıyık ekim işlemlerinin yakın zamanlarda yükselişe geçen bir eğilime sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında, söz konusu olan şey kıl köklerinin yeni bir bölgeye transferi ve yerleştirilmesi olduğunda, prosedürün mantığı hep aynı kalmaktadır. Kişilerin uygun sayılan bölgelerinden yeteri sayıda kıl kökü alınır ve hedef bölgeye büyük bir özenle ekilir. Sonuçların büyük bir çoğunluğu erkekler arasında memnuniyet yaratan cinstendir.